10 Khóa Học Trực Tuyến Miễn Phí Từ Trong Tháng 3 Của Đại Học Harvard, Columbia, Washington…

Đầu tư vào bản thân luôn là sự đầu tư có lời nhất. Tháng 3 đã đến với nhiều kế hoạch và mục tiêu cần bạn hoàn thành. Bạn đang có những kiến thức, kỹ năng nào cần được trau dồi? Những khóa học trực tuyến miễn phí với nhiều chủ đề khác nhau được giảng dạy bởi các trường đại học uy tín như Harvard, University of Washington, Moscow Institute of Physics and Technology, Columbia University…

Dưới đây là danh sách những khóa học trực tuyến miễn phí vào tháng 3/2017 để bạn tham khảo:

Entrepreneurship in Emerging Economies
Harvard University via edX

The Opioid Crisis in America
Harvard University via edX

Becoming Career Smart: How to Sell Yourself
Deakin University via FutureLearn

The Science of Religion
The University of British Columbia via edX

Speaking to persuade: Motivating audiences with solid arguments and moving language
University of Washington via Coursera

Technical Writing
Moscow Institute of Physics and Technology via Coursera

Rome: a Virtual Tour of the Ancient City
University of Reading via FutureLearn

International Humanitarian Law
Université catholique de Louvain via edX

Innovating Instruction: Reimagining Teaching with Technology
Columbia University via edX

Cybersecurity Fundamentals
Rochester Institute of Technology via edX

Tham khảo tại https://www.class-central.com

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *