4 Chương Trình Tiếng Anh Chuẩn Quốc Tế Giá Rẻ Dành Cho Sinh Viên

1/ Get 7-9 in IELTS Speaking: IELTS Speaking Masterclass

Link: https://www.udemy.com/ielts-speaking-masterclass/

Phí: 75$ (đang có discount đến 16/9/2016 còn 19$ thôi).

Đây là khoá online, tổng thời lượng học là 3.5 giờ, chia làm 50 videos nhỏ. Bạn sẽ được dạy cách cải thiện độ lưu loát, tăng vốn từ, sửa các lỗi phát âm và chính tả để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi Speaking của IELTS.

2/ English for Doing Business in Asia – Speaking

Link: https://www.edx.org/course/english-doing-business-asia-speaking-hkustx-eba101x-1

Phí: 60$ (bao gồm cả Certificate)

Cái tên đã nói lên tất cả, bạn sẽ được học tiếng Anh giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp – và đặc biệt là khoá này được modify để bạn học các kĩ năng giao tiếp ở các công ty trong thị trường châu Á nói riêng. Khoá học này siêu rẻ nếu bạn không cần Certificate. Và cũng học online nhé.

3/ English for the Workplace

Link: https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english

Phí: Miễn phí

Đây là khoá của British Council dành riêng cho bạn nào cần học tiếng Anh để tìm việc. Khoá học khai giảng từ 30/10, học trong 4 tuần, mỗi tuần 2 tiếng nhé.

4/ Babbel English 

Link: https://www.babbel.com/

Phí: Miễn phí bài đầu, khoảng 10$ một tháng về sau

Đây là một website kiểu giống Duolingo nhưng chi tiết hơn nhiều. Bạn có thể học ở đây rất nhiều về grammar và vocabulary cũng như luyện luôn kĩ năng nói với rất nhiều đoạn hội thoại khác nhau.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *