Author: Tôi Tìm Việc

0

Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng (SCDI) Tuyển Dụng Cán Bộ Dữ Liệu, Trợ Lý Và Cán Bộ Chương Trình 2018 Tại Hà Nội, Gia Lai, Bình Phước, Đắc Lắc, Đắc Nông (Hạn cuối: 15/03)

Established in January 2010, the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) is a non-governmental, non-profit organization registered under the Vietnam Union of Science and Technology Associations. SCDI deeply believes that each individual and...

0

[HN] Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Đức (GIZ) Tuyển Dụng Trợ Lý Hành Chính Dự Án 2018 (Hạn cuối: 02/03)

Administrative Assistant “FP” VACANCY ANNOUNCEMENT As a federal enterprise, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development....