[Cần Thơ, Hậu Giang] Coach For College – Chương Trình Tình Nguyện Quốc Tế Thúc Đẩy Giáo Dục Thông Qua Thể Thao Mở Đơn Tuyển Tình Nguyện Viên 2018 (Hạn cuối: 03/03)

[2018 VIETNAMESE VOLUNTEER RECRUITMENT]

Recruiment period: from 22 Jan, 2018 to 03 March,2018

Coach For College chương trình tình nguyện quốc tế với mục đích thúc đầy giáo dục thông qua thể thao. Coach For College cung cấp vật dụng thể thao và cơ sở vật chất cho học sinh cấp trung học cơ sở ở khu vực nông thôn của những quốc gia đang phát triển. Đồng thời thông qua việc ứng dụng thể thao vào học tập, chương trình góp phần làm tăng động lực học và tính chuyên nghiệp trong khoa học, kỹ năng lãnh đạo, ngôn ngữ và kỹ năng sống.

Mỗi mùa hè, các sinh viên vận động viên từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ cùng với sinh viên đại học có khả năng sử dụng song ngữ để hoạt động trong một trại hè thể thao – học thuật. Đồng thời chương trình cũng nhấn mạnh cách tiếp cận và đạt được nhiều lợi ích nhất từ giáo dục bậc cao Hoa Kỳ và giáo dục bậc cao ở những nước sở tại, hiện thời là Việt Nam.

Địa điểm: Hậu Giang, Cần Thơ, Việt Nam

The application for 2018 Vietnam Coach Position is opened now.

Please take your time and read about Coach For College information and our instructions here https://goo.gl/yzBi9k or watch this video before filling in the form.

We highly recommend you not to skip this step since there are major differences from the procedure of the previous years and we have included all necessary instructions in it.

Then, you can continue your application process by filling this form https://goo.gl/VsFzYN, following the instructions above.

The deadline for the application round is 11.59 PM, Saturday 03rd March, 2018. No applications will be accepted after this time.

Please carefully read through all the information provided. If you have any question, do not hesitate to ask us at desk@coachforcollege.org

Also, help us share this to your network if it’s possible. We are looking forward to your participation and contribution.

Good luck and hope to see you in summer 2018 camps!

Coach For College team

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *