[HCM] Hiệp Hội Bảo Trợ Trẻ Em Christina Noble Children’s Foundation (CNCF) Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Marketing Admin 2018 (Hạn cuối: 16/02)

Hiệp hội Christina Noble Children’s (Christina Noble Children’s Foundation – CNCF) là một tổ chức Quốc Tế do bà Christina Noble người Anh sáng lập. Mục đích của Hiệp hội là trợ giúp về y tế và giáo dục cho trẻ em đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em dễ bị tổn thương. CNCF cũng trao quyền cho những cộng đồng nghèo khó thông qua việc xây dựng và trang bị cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục, cho vay tài chính, nước sạch…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *