[HCM] Trung Tâm Hành Động Và Liên Kết Vì Môi Trường Và Phát Triển CHANGE Tuyển Dụng Senior Marketing And Communication Executive, Legal Coordinator, Fundraising And Project Assistant Intern, Operations Intern 2018 (Hạn cuối: 23/02)

Được thành lập năm 2013 bởi người Việt Nam đầu tiên đến Nam Cực, CHANGE là một trong số ít các tổ chức phi lợi nhuận về môi trường năng động nhất ở TP.HCM. CHANGE khuyến khích, thúc đẩy việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thông qua giáo dục và truyền thông sáng tạo nhằm thay đổi thói quen và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động tại Việt Nam.

  1. Official employee: Senior Marketing and Communication Executive (Full Time)

Detail: http://bit.ly/2E2VBFo

 

  1. Official employee: Legal Coordinator (Full Time)

Detail: http://bit.ly/2nG7NG6

 

  1. Intern: Fundraising and Project Assistant Intern for iCHANGE (Full time)

Detail: http://bit.ly/2sbsjmA

 

  1. Intern: Operations Intern (Accounting and Admin) (Part-time)

Detail: http://bit.ly/2GMnl2T

 

Please send your application to hr@changevn.org with email subject:

[CHANGE] Position_Full name, by February 23, 2018.

 

Please note that only short-listed candidates will be contacted for interviews.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *