[HN] Cục Y Tế Dự Phòng Tuyển Dụng Cán Bộ Nhiều Vị Trí (Giải Ngân, Kế Toán, Hành Chính, Truyền Thông,..) 2018 (Hạn cuối: 19/01)

Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ làm việc tại Ban Quản lý Dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”, cụ thể như sau:

– 03 Vị trí Giải ngân, Kế toán.

– 02 vị trí Giám sát, Phòng chống dịch.

– 02 Vị trí Mua sắm đấu thầu.

– 01 Vị trí Truyền thông hợp tác khu vực.

– 01 Vị trí Quản lý Chất lượng XN, Phòng chống nhiễm khuẩn.

– 01 Vị trí Phiên dịch.

– 01 Vị trí Hành chính.

– 01 Vị trí Lái xe.

* Hồ sơ dự tuyển nộp tại: Văn phòng Cục Y tế dự phòng (Phòng 906), 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội từ ngày 18/01/2018 đến ngày 19/01/2018.

*** Chi tiết thông báo như sau:

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *