[HN] Tổ Chức Phi Chính Phủ Quốc Tế ActionAid Tuyển Cán Bộ Dự Án Và Điều Phối Viên Quyền Phụ Nữ 2016 (Hạn cuối: 16/12)

ActionAid là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAV đã hoạt động tại Việt Nam được 20 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

Website: http://actionaid.org/vi/vietnam

 

I. Cán bộ Dự án Quyền phụ nữ

1. Thông tin chung về công việc

Tên vị trí: Cán bộ Dự án Quyền phụ nữ

Phòng: Chính sách & Truyền thông

Địa điểm làm việc: Hà Nội và có đi công tác

Loại hợp đồng: Xác định thời hạn

Báo cáo cho: Điều phối viên Quyền phụ nữ

Nhân viên trực tiếp giám sát: Không

 

2. Phạm vi công việc

– Phát triển kế hoạch/hoạt động cho dự án phụ trách và cung cấp thông tin đầu vào cho việc lập kế hoạch của các vùng chương trình (LRP)

 Quản lý hoạt động dự án và hỗ trợ đối tác trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động như đã duyệt, căn cứ theo các biên bản ghi nhớ với nhà tài trợ và đối tác

 Xây dựng, phát triển và quản lý mối quan hệ đối tác và có sự hỗ trợ và xây dựng năng lực cho đối tác

 Quản lý về mặt tài chính của dự án

 Thực hiện giám sát & đánh giá dự án và tham gia vào việc phát triển hệ thống giám sát & đánh giá của AAV

 Thực hiện các công việc vận động chính sách và xây dựng mạng lưới

 Tham gia vào việc gây quỹ

 Thực hiện tổng hợp tài liệu và báo cáo

 Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhà tài trợ

 Tham gia hỗ trợ các dịch vụ tư vấn

 Hỗ trợ quá trình quốc gia hoá của ActionAid Việt Nam

– Đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn

– Các công việc được giao khác

 

3. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm

– Có bằng Cử nhân về nghiên cứu phát triển hoặc khoa học xã hội

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực phát triển, đặc biệt về quyền phụ nữ

– Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường INGO

– Có kĩ năng quản lý dự án, phân tích, viết báo cáo và kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng truyền thông và xây dựng mạng lưới tốt

 

II. Điều phối viên Quyền phụ nữ

1. Thông tin chung về công việc

Tên vị trí: Điều phối viên Quyền phụ nữ

Phòng: Chính sách & Truyền thông

Địa điểm làm việc: Hà Nội và có đi công tác

Loại hợp đồng: Xác định thời hạn

Báo cáo cho: Trưởng phòng Chính sách & Truyền thông

Nhân viên trực tiếp giám sát: Cán bộ Dự án Quyền phụ nữ

 

2. Phạm vi công việc

– Xây dựng phát triển chiến lược và thực hiện kế hoạch hoạt động cho các mục tiêu phụ trách và cung cấp các thông tin định hướng đầu vào cho việc lập kế hoạch của các vùng chương trình (LRP)

 Hỗ trợ/khuyến nghị kỹ thuật và xây dựng năng lực cho nhân viên và đối tác về các vấn đề phạm vi phụ trách đến các ưu tiên chương trình

 Tham gia phát triển hệ thống Giám sát & Đánh giá và thực hiện các hoạt động Giám sát & Đánh giá

 Thực hiện các công việc vận động chính sách để thực hiện các mục tiêu chương trình

 Liên hệ, kết nối và hỗ trợ mạng lưới công việc

 Hỗ trợ gây quỹ và quản lý dự án

 Chịu trách nhiệm các báo cáo liên quan

 Lồng ghép vấn đề về giới vào các hoạt động chương trình (của các mục tiêu chương trình)

 Tham gia vào Ban quản lý mở rộng

 Hỗ trợ quá trình quốc gia hoá của ActionAid Việt Nam

– Đảm bảo vấn đề an ninh và an toàn

– Các công việc được giao khác

 

3. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm

– Có bằng thạc sĩ về khoa học chính trị, khoa học xã hội, phát triển hoặc quốc tế học

–  Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực phát triển, bao gồm cả vận động chính sách

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên qua

– Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường INGO

– Trình độ tiếng Anh nâng cao.

 

Hồ sơ bao gồm:

– CV (Tiếng Anh)

– Thư xin việc (Tiếng Anh)

– Các bằng cấp liên quan

Gửi về địa chỉ mail: jobsforngohanoi@gmail.com CC hanoicareer@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2016

Thông tin liên hệ: Chị Quyên. Tel: 043 8265118

_______________________________________________

Facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Group: http://bit.ly/JobMaps

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *