[HN] Tổ Chức Phi Chính Phủ VietHealth VietHealth Tuyển Dụng Vị Trí Kế Toán (Hạn cuối: 15/01/2018)

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng gồm chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát hiện, phòng ngừa HIV/AIDS; chăm sóc, can thiệp & hỗ trợ người khuyết tật.

Hiện tại VietHealth tuyển dụng vị trí: Kế toán cao cấp làm việc tại Hà Nội.

Thông tin cụ thể:Vị trí: Kế toán cao cấp làm việc tại Hà Nội.

Số lương: 01

Bản Mô tả công việc kèm theo (Truy cập: https://goo.gl/whFVNo)

Để ứng tuyển: Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi Cover letter và CV tới địa chỉ email: info@viethealth.org.vn CC vieclamphichinhphu@gmail.com

Tiêu đề thư theo mẫu sau: [VH – Ung tuyen vi tri ke toan] – Tên ứng viên

Hạn chót: Ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: 0243.718.6622 (Ms.Ly)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *