[HN] Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Tuyển Dụng 20 Viên Chức 2018 (Hạn cuối: 16/03)

Là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát có chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát và cho xã hội, là một trong những cơ sở đào tạo ngành Luật theo định hướng ứng dụng hàng đầu của Việt Nam. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Kiểm sát, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra viên, kiểm sát viên, điều tra viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của Trường: http://tks.edu.vn/.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *