[HN] Viện Nghiên Cứu Kinh Tế, Xã Hội Và Môi Trường – iSEE Tuyển Dụng Nghiên Cứu Viên Coa Cấp, Nghiên Cứu Viên Và Cán Bộ Truyền Thông (Hạn cuối: 10/03)

 

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm cả những nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.
Nếu bạn là người có kiến thức/kinh nghiệm về nghiên cứu, truyền thông, có mong muốn đóng góp trong lĩnh vực phát triển, nâng cao nhận thức cộng đồng. Bạn là người chúng tôi đang cần tuyển dụng.
Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (iSEE) tuyển dụng 03 vị trí: Nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên và cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội, trong môi trường iSEE thân thiện, học hỏi và đa dạng.
Một số nhiệm vụ chính: (Đọc đầy đủ trong Bản mô tả công việc)
1. Nghiên cứu viên cao cấp:
Triển khai thực hiện các nghiên cứu của iSEE với vai trò nghiên cứu viên chính
– Đề xuất các hướng, chủ đề và phương pháp nghiên cứu mới, xây dựng các dự án nghiên cứu cụ thể
– Kết nối với các nhà nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu của iSEE.
YÊU CẦU:
· Ít nhất bằng Thạc sỹ nghiên cứu, ưu tiên các ngành Nhân học, Xã hội học, Luật, Khoa học Chính trị và các ngành khoa học xã hội khác
· Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu các đề tài xã hội
· Có kiến thức vững chắc, kỹ năng tốt về phương pháp nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng
· Có kiến thức cơ bản và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề phát triển
· Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như đa dạng văn hóa, đa dạng tính dục, tiếp cận dựa trên quyền con người;
· Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
Mô tả công việc chi tiết: Cán bộ nghiên cứu cao cấp
2. Nghiên cứu viên
– Triển khai thực hiện các nghiên cứu của iSEE với vai trò nghiên cứu viên
– Đề xuất các hướng, chủ đề và phương pháp nghiên cứu mới, xây dựng các dự án nghiên cứu cụ thể
– Kết nối với các nhà nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước để phát triển năng lực nghiên cứu của iSEE.
YÊU CẦU:
· Ít nhất bằng Cử nhân, ưu tiên các ngành Nhân học, Xã hội học, Luật, Khoa học Chính trị và các ngành khoa học xã hội khác
· Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu các đề tài xã hội
· Có kiến thức vững chắc, kỹ năng tốt về phương pháp nghiên cứu định tính và/hoặc định lượng
· Có kiến thức cơ bản và quan tâm sâu sắc đến các vấn đề phát triển
· Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như đa dạng văn hóa, đa dạng tính dục, tiếp cận dựa trên quyền con người;
· Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
Mô tả công việc chi tiết: Cán bộ nghiên cứu
3, Cán bộ Truyền thông
– Quản lý kênh truyền thông trong khuôn khổ hoạt động của iSEE
– Làm việc trực tiếp với các nhóm dự án, với nhà báo để thực hiện các sản phẩm truyền thông cho dự án
– Hỗ trợ thiết kế và thực hiện các hoạt động truyền thông, sự kiện, sắp xếp lịch phỏng vấn, kiểm soát chất lượng đầu ra của các sản phẩm truyền thông (toạ đàm tháng, tài liệu hoá các nghiên cứu, làm việc trực tiếp với các nhóm thiết kế, hoạt động…)
– Tham gia góp ý có các đề xuất gây quỹ và tổ chức các sự kiện ngoài trời.
YÊU CẦU:
· Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, báo chí, nhân văn;
· Ít nhất 3 năm kinh nghiệm (qua công việc hay trải nghiệm) trong lĩnh vực truyền thông, phát triển hoặc các vấn đề xã hội liên quan;
· Cam kết với các giá trị và nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE như bình đẳng giới, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng
· Kỹ năng giao tiếp, viết và xử lý văn bản tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
Mô tả công việc chi tiết: Cán bộ truyền thông
Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phạm Minh Châu theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn
Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email
Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 10/3/2018
Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn
iSEE chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới. Các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *