[HN] Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Tuyển Dụng Viên Chức Đợt 1 Năm 2018 (Hạn cuối: 12/03)

Viện Toán học là một Viện nghiên cứu chuyên ngành toán học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước đây là Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia). Viện được thành lập theo Quyết định số 25/CP, ngày 05/02/1969 của Thủ tướng Chính phủ. Là một viện nghiên cứu, Viện Toán học có các nhiệm vụ chính: Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước khác trong nghiên cứu toán học; Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đưa ứng dụng toán học vào các ngành quản lý kinh tế, kỹ thuật; Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toán ở trình độ cao; Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học.

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của Viện: http://math.ac.vn/vi/.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *