Khoá Học Miễn Phí Dành Cho Các Bạn Muốn Trở Thành Lập Trình Viên Android Chính Hiệu

Vietnam Android Academy với sự mệnh đào tạo lập trình viên Android từ cơ bản đến nâng cao. Và tất cả luôn luôn miễn phí.

Đây là khoá học Intermediate dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản trong lập trình Android.

Thời gian, địa điểm: Bạn sẽ được thông báo ngay sau khi đăng ký.

Yêu cầu:

1) Bạn phải nộp một ứng dụng bất kỳ của bạn. Bạn có thể sử dụng Link Google Drive, link Google Play hoặc bất kỳ dịch vụ lưu trữ nào.

2) Trong ứng dụng nộp của bạn phải có lay out đầu tiên chứa tên của bạn, email và số CMND của bạn.

Chú ý: Để đảm bảo đầu ra của khoá học tất cả học viên phải nộp phí đảm bảo nộp bài cuối khoá trị giá 500.000VNĐ trước khi tham gia khoá học. Phí đảm bảo này sẽ được hoàn trả lại cho học viên ngay sau khi học viên nộp bài theo đúng quy đinh của ban tổ chức. Hình thức thu phí sẽ được thông báo sau khi bạn đăng ký tham gia khoá học.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: http://bit.ly/AndroidIntermediate

Website: http://www.xteam.gdghanoi.org/

Facebook: https://www.facebook.com/GDGhanoi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *