Tôi Tìm Việc Blog

0

[HN] Chương Trình Thực Tập Mùa Hè Tại Công Ty Kế Toán Kiểm Toán Và Tư Vấn Deloitte Việt Nam 2018 (Hạn cuối: 31/01)

“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to select clients. Deloitte in Vietnam, founded over 25 years...

0

[HCM] Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Maison Chance Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên Biên Dịch (Tiếng Anh, Đức, Nhật, Pháp) 2018 (Hạn cuối: 28/02)

The nonprofit organization Maison Chance brings hope to the disadvantaged children and disabled people of Vietnam. A translator to translate our website in German. To translate from French, English or Vietnamese. A translator to translate our website in Japanese. To...

0

[HCM/Hải Phòng] Công Ty Vận Tải Và Tiếp Vận Châu Á Thái Bình Dương APECTRANS Tuyển Dụng Nhân Viên Giao Nhận Thủ Tục 2018 (Hạn cuối: 08/02)

Founded in 2007 by experienced members in the transport and logistics industry of Vietnam, APECTRANS® is an ambitious organization with its ultimate goal to offer an attractive and competitive professional freight forwarding & logistics...

0

[HN] Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel Tuyển Dụng Nhân Viên Quản Trị Mạng, Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống & Nhân Viên Kinh Doanh 2018 (Hạn cuối: 28/02)

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2097/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số...