Save The Children Tuyển Dụng 15 Vị Trí (Project Manager, Project Assistant, Project Officer, Project Finance Officer, Project Intern) Tại Hà Nội; Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ (Hạn cuối: 24/01)

Save the Children, tổ chức độc lập lớn nhất thế giới cho trẻ em, nỗ lực cải thiện cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới.
Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) hoạt động để thúc đẩy các quyền của mọi đứa trẻ để được sống, bảo vệ, tham gia và phát triển như được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em.

Chương trình hiện nay tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi sau đây: Sức khỏe và dinh dưỡng; Phòng chống HIV / AIDS; Chăm sóc và hỗ trợ; Giáo dục; Bảo vệ trẻ em; Chuẩn bị trong tình trạng khẩn cấp và ứng phó hướng đến trẻ em; Thay đổi khí hậu hướng đến quyền trẻ em, bao gồm phát triển xã hội dân sự, các cơ hội kinh tế, Nghiên cứu Trẻ em đói nghèo, và vận động cho chính sách phát triển và hoạt động gần gũi với trẻ.

Save the Children is seeking to recruit qualified candidates for 15 positions as below:

Project name Description Recruitment post Location Activity area Quantity
KOICA Education Program Enhancing the School Readiness and Learning Outcomes of Ethnic Minority Children in Vietnam Project Manager Ha Noi Yen Bai and Quang Nam Provinces (Mu Cang Chai District, Van Chan District and Tay Giang District) 1
Project Officer Da Nang Quang Nam Province (Tay Giang District) 1
Project Officer Ha Noi Yen Bai Province (Van Chan District) 1
Project Officer Ha Noi Yen Bai Province (Mu Cang Chai District) 1
Project Finance Officer Ha Noi Yen Bai and Quang Nam Provinces (Mu Cang Chai District, Van Chan District and Tay Giang District) 1
Project Intern Da Nang Quang Nam Province (Tay Giang District) 1
Project Intern Ha Noi Yen Bai Province (Mu Cang Chai District, Van Chan District) 1
FERRARI Education Program Improving quality of education for deprived children in Vietnam Project Manager Hanoi Hai Phong, Quang Ninh, Quang Binh, Da Nang, Tien Giang and Can Tho Provinces 1
Project Officer Da Nang Quang Binh and Da Nang Provinces 1
Project Officer Ho Chi Minh Tien Giang and Can Tho Provinces 1
Project Assistant Hai Phong Hai Phong and Quang Ninh Provinces 1
Project Assistant Da Nang / Quang Binh Quang Binh and Da Nang Provinces 1
Project Assistant Can Tho Tien Giang and Can Tho Provinces 1
SCK Education Program (HANSOL) Implementation of school infrastructure and learning facilities building to primary school students in Dien Bien province Project Manager Ha Noi Dien Bien Province (Dien Bien Dong District) 1
Project Officer Ha Noi Dien Bien Province (Dien Bien Dong District) 1

     

Deadline: 5.00p.m Wednesday 24th Jan 2018.

Job Details

Organisation Name:

Save the Children

Location:

Hanoi; Hai Phong; Da Nang/Quang Binh; Ho Chi Minh; Can Tho

Application Deadline:

Wed, 2018-01-24

 

************

Nguồn: Page Việc làm tại các Tổ chức phi chính phủ

************

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *