Category: Thực tập

0

Christina’s Tuyển Dụng Quản Trị Viên Tập Sự, Social Media Specialist, Business Development Associate, Photographer & Designer 2018 Tại Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hội An, Nha Trang (Hạn cuối: 31/01)

Team Christina’s Vietnam – “Home is where the hearts are…” We are looking for you – the passionate and talented candidate! Who we are We are Christina’s, a fully-integrated social travel platform ranked number...

0

[HN] Chương Trình Thực Tập Mùa Hè Tại Công Ty Kế Toán Kiểm Toán Và Tư Vấn Deloitte Việt Nam 2018 (Hạn cuối: 31/01)

“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to select clients. Deloitte in Vietnam, founded over 25 years...

0

[USA] Chương Trình Thực Tập Tại Ngân Hàng Thế Giới World Bank Mùa Hè 2018 (Hạn cuối: 31/01)

This Internship typically seeks candidates in the following fields: economics, finance, human development (public health, education, nutrition, population), social science (anthropology, sociology), agriculture, environment, private sector development, and other related fields. The Bank pays...

0

[HN, HCM] Chương Trình Sinh Viên Thực Tập Tài Năng FPT 2018 Khối Ngành Truyền Thông, Nhân Sự, CNTT, Kinh Doanh & Đảm Bảo Chất Lượng (Hạn cuối: 10/01)

FPT là công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ liên quan công nghệ thông tin, theo thống kê của Chương trình Phát...

0

[HCM] Trung Tâm Phát Triển Hỗ Trợ Cộng Đồng LIN Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Cho Chương Trình Rút Ngắn Khoảng Cách Part-time 2018 (Hạn cuối: 10/01)

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam theo quyết định số 741/QD-LHH (ra ngày 26 tháng...