Category: Tình nguyện

0

[HCM] Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Maison Chance Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên Biên Dịch (Tiếng Anh, Đức, Nhật, Pháp) 2018 (Hạn cuối: 28/02)

The nonprofit organization Maison Chance brings hope to the disadvantaged children and disabled people of Vietnam. A translator to translate our website in German. To translate from French, English or Vietnamese. A translator to translate our website in Japanese. To...

0

Tổ Chức Nghệ Thuật HYAGO – Vietnam Music Factory Tuyển Thành Viên Cho Dự Án Âm Nhạc "Disney Takes Over" 2018 Trên Toàn Quốc (Hạn cuối: 18/01)

– English Caption Below – HYAGO là viết tắt của cụm từ “Hanoi Youth Arts Glee Organization”, một tổ chức nghệ thuật trẻ tại Hà Nội với các hoạt động chủ đạo: sản xuất những...

0

[HN] Trung Tâm Nghiên Cứu Hỗ Trợ Phụ Nữ Và Trẻ Em Gái Tuyển Tình Nguyện Viên Cho Câu Lạc Bộ Sách Và Dự Án Thư Viện Sách Năm 2018 (Hạn cuối: 03/01)

Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Phụ nữ và Trẻ em gái là một tổ chức chính phủ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, với sứ mệnh mang...