Tuyển TNV Hỗ Trợ Dự Án Giáo Dục Môi Trường Do Live & Learn Tổ Chức

Tuyển TNV hỗ trợ dự án Giáo dục môi trường Hà Nội
 
Dự án Giáo dục môi trường do Trung tâm Sống và Học tập vì Cộng đồng và Môi trường (Live & Learn) thực hiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ môi trường nói chung và tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nói riêng của các em học sinh cấp 1.
 
Trong tháng 4 này, dự án đang mong muốn tìm thêm những người bạn đồng hành mới ở vị trí Tình nguyện viên (TNV): TNV sự kiện: 7 người và TNV quay phim: 1 người.
 
Thông tin chi tiết và link đăng ký tại:https://goo.gl/2xKsuI
Thời hạn đăng ký: Trước 23h00 ngày 04/04/2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *